Γενικές υποχρεώσεις

'Ολοι έχουμε υποχρέωση την τήρηση των κανόνων προστασίας

Ασφάλεια δεδομένων

Φροντίστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή

Έλεγχος δεδομένων

Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε και τον έλεγχο της ιδιωτικής σας ζωής.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών των ατόμων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται σε οποιαδήποτε πλευρά της ζωής ενός ατόμου, όπως το όνομα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, οι διευθύνσεις και οι οικογενειακές πληροφορίες. Η προστασία αυτών των πληροφοριών είναι ουσιώδης σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια νομοθετική πράξη που ορίζει τους κανόνες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κανονισμό, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή επεξεργασία, την αποκάλυψη και την αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Το σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα των ατόμων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι γενικές υποχρεώσεις του GDPR περιλαμβάνουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενημέρωση των ατόμων για τη χρήση των δεδομένων τους, τη συγκατάθεση τους για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους, και την αυστηρή προστασία από τον καταχρηστικό ή παράνομο χειρισμό των δεδομένων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να διορίσουν έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, να παρακολουθούν την ασφάλεια των δεδομένων, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή ελέγχου.