ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GPDR

GDPR – STEFANOU Data Protection Company

Η χρήση δεδομένων βελτιώνει την ζωή και φυσικά την κάνει πιο εύκολη, αλλά είναι σημαντικό τα δεδομένα σας να παραμένουν ασφαλή και να χρησιμοποιούνται μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.

Stefanou Στεφάνου Στέφανος

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε ισχύ ένας Ευρωπαϊκός Νόμος περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, ασφάλειας και συμμόρφωσης.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) ή GDPR αφορά ουσιαστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων. Ο GDPR (General Data Protection Regulation) καθορίζει αυστηρές παγκόσμιες απαιτήσεις περί ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες διέπουν τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα σέβονται τις ατομικές επιλογές, ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Μην αφήνετε την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην τύχη.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!