ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GPDR

GDPR – STEFANOS STEFANOU

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) ή GDPR αφορά ουσιαστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων. Ο GDPR (General Data Protection Regulation) καθορίζει αυστηρές παγκόσμιες απαιτήσεις περί ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες διέπουν τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα σέβονται τις ατομικές επιλογές, ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

GDPR – STEFANOS STEFANOU

Το GDPR με απλά λόγια!

Είναι ένας κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών της.

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως η θρησκεία, η εθνοτική καταγωγή, πληροφορίες ταυτότητας, ιατρικά αρχεία, διεύθυνση IP και πολλά άλλα.

Όλες οι εταιρείες θα πρέπει τώρα να έχουν διαφάνεια για τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τι κάνουν με αυτά και γιατί.

Αυτό σημαίνει για μια εταιρεία, ότι απαιτείται για να σας ενημερώσει πλήρως για το πώς οι πληροφορίες σας συλλέγονται και πως χρησιμοποιούνται.

Επίσης, αν η εταιρεία σας συλλέγει ή χειρίζεται προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων, τότε πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες του GDPR.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται:

  • από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά οικιακής ή προσωπικής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική/ εμπορική δραστηριότητα
  • μεμονωμένα και χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων

Μην αφήνετε την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην τύχη.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!

GDPR – STEFANOS STEFANOU