ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα λανθασμένα δεδομένα μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους και στους πελάτες τους. Για παράδειγμα ξεχασμένα usb sticks ή φορητοί υπολογιστές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια διαρροή ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές ποινές, κακή φήμη, απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες. Είναι συμφέρον όλων μας να χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κατάλληλα.

Το απόρρητο δεδομένων αφορά – και είναι ευθύνη όλων – στην επιχείρησή σας.

Να λάβουν τα κατάλληλη μέτρα προστασίας στον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων.

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ως υπηρεσία αποτελεί την πρακτική και οικονομικά αποδοτική λύση για οργανισμούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και γνώσεις για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).​

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικός στην προστασία δεδομένων. Πρέπει επίσης να έχει επαρκή αξιοπιστία για να επικοινωνεί με την Εποπτική Αρχή. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτικών της εταιρείας και την φροντίδα της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Είναι επίσης ευκολότερο για έναν εξωτερικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να παρέχει την ανεξαρτησία και την κρίσιμη ικανότητα που απαιτεί ο ρόλος.

Από τον ορισμό ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, οι συνεργάτες σας καταλαβαίνουν ότι ο οργανισμός σας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων. Και είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το κόστος στον λανθασμένο χειρισμό της προστασίας δεδομένων.