ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γιατί είναι σημαντικό;

Τα λανθασμένα δεδομένα μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους και στους πελάτες τους. Για παράδειγμα ξεχασμένα usb sticks ή φορητοί υπολογιστές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια διαρροή ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές ποινές, κακή φήμη, απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες. Είναι συμφέρον όλων μας να χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κατάλληλα.

Ποιους αφορά;

Το απόρρητο δεδομένων αφορά – και είναι ευθύνη όλων – στην επιχείρησή σας.

Τι πρέπει οι επιχειρήσεις να κάνουν;

Να λάβουν τα κατάλληλη μέτρα προστασίας στον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων.