Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Πιστεύουμε στην παροχή ποιοτικών και υπεύθυνων εξειδικευμένων υπηρεσιών, που αποτελεί για εμάς δέσμευση και όχι υπόσχεση.

Εταιρεία

Η συνεχής ενημέρωση που ακολουθεί η εταιρεία και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και η απόκτηση επίσημων πιστοποιήσεων, σε προϊόντα αιχμής, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας.

Με την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων, έχετε πρόσβαση σε συμβουλές και καθοδήγηση, που σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του GDPR ενώ εστιάζεστε στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Μία αλήθεια παραμένει ακόμη και σήμερα: η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και είναι πολύ φθηνότερη.


Ορίστε έναν εξωτερικό DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ως υπηρεσία αποτελεί την πρακτική και οικονομικά αποδοτική λύση για οργανισμούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και γνώσεις για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).​

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικός στην προστασία δεδομένων. Πρέπει επίσης να έχει επαρκή αξιοπιστία για να επικοινωνεί με την Εποπτική Αρχή. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτικών της εταιρείας και την φροντίδα της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Είναι επίσης ευκολότερο για έναν εξωτερικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να παρέχει την ανεξαρτησία και την κρίσιμη ικανότητα που απαιτεί ο ρόλος.

Από τον ορισμό ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, οι συνεργάτες σας καταλαβαίνουν ότι ο οργανισμός σας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων. Και είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το κόστος στον λανθασμένο χειρισμό της προστασίας δεδομένων.