Ο GDPR στην εκπαίδευση

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα σχολεία.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Ο GDPR θα επηρεάσει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, όπως φυσικά και την εκπαίδευση.

Προσωπικά δεδομένα στο σχολείο

 • Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων μαθητών, διδακτικού προσωπικού και γονέων, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επαφής νόμιμης κηδεμονίας, ιατρικά αρχεία.
 • Εκπαιδευτικά δεδομένα π.χ. καταλόγους τάξεων μαθητών,εκθέσεις, αναφορές.
 • Επαγγελματικές εγγραφές π.χ. το ιστορικό απασχόλησης των εκπαιδευτικών ή των γονιών,φορολογικά στοιχεία και αρχεία ασφάλισης, τα αρχεία αξιολόγησης και οι αναφορές.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να αποκαλυφθεί από γονείς ή άλλους οργανισμούς που συνεργάζονται με οικογένειες ή μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο σχολείο

 • βιομετρικά δεδομένα των μαθητών(π.χ. φωτογραφίες)
 • θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. η επιλογή του μαθητή να μην παρακολουθήσει το μάθημα των θρησκευτικών)
 • δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες)
 • τυχόν διατροφικοί περιορισμοί (που μπορεί να υπαινιχθούν τη θρησκεία ή την κατάσταση υγείας).
Ο GDPR στην εκπαίδευση

Τα σχολεία είναι «πλούσια σε δεδομένα» και η εισαγωγή της
ηλεκτρονικής αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων έχει
δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες για την απώλεια
δεδομένων.

Είναι απαραίτητο για όλα τα σχολεία να έχουν πολιτική
προστασίας δεδομένων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ισχύουν για όλες τις μορφές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν τηρούνται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Ασφαλής αποθήκευση και πρόσβαση στα δεδομένα

 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε εξοπλισμό του σχολείου. Ο ιδιωτικός εξοπλισμός (δηλ. ιδιοκτησία των χρηστών) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχολείου.
 • Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να είναι προσβάσιμα μόνο 
 • σε υπολογιστές που προστατεύονται με ασφάλεια

Δημοσίευση φωτογραφιών / βίντεο με μαθητές

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που από αυτές δύναται να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτότητα του χρήστη. Αν οι φωτογραφίες/βίντεο είναι ευκρινείς και φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού απαιτείται απαραιτήτως γραπτή συναίνεση των γονέα/κηδεμόνα του παιδιού που απεικονίζεται/εμπεριέχεται στη φωτογραφία ή βίντεο.

Πότε είναι «κατάλληλη» μία φωτογραφία;

Όταν λόγω οπτικής γωνίας, απόκρυψης ή θόλωσης προσώπου, είναι πλήρως αδύνατο να προσδιοριστεί η ταυτότητα κάποιου εικονιζόμενου, τότε αυτή η φωτογραφία/βίντεο δεν συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το εν λόγω άτομο.

Ο GDPR στην εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιδιωτικότητα των μαθητών και των οικογενειών τους και γι’ αυτό καλό θα είναι οι διαχειριστές των σχολικών ιστοσελίδων να έχουν λάβει συμβουλές από ειδικούς. 

Ο GDPR στην εκπαίδευση ήρθε για να μείνει…

Ο GDPR στην εκπαίδευση