Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Αν δε είστε δημόσια υπηρεσία ή δεν κάνετε συστηματική και μεγάλου εύρους επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μάλλον δεν χρειάζεστε να ορίσετε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αλλά χρειάζεστε κάποιον που να παρακολουθεί την συμμόρφωση της επιχείρησή σας σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή κάποιον υπεύθυνο.

υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για το τι;

Ακόμη και για μικρές επιχειρήσεις, κάποιος θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και διαθέσιμος για να αναλάβει ορισμένα καθήκοντα.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει:

  • Να ανταποκρίνεται στα αιτήματα πρόσβασης για θέματα και διαχείριση των παραβιάσεων δεδομένων.
  • Να αναθεωρεί την πολιτική της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων και της φυσικής ασφάλειας.
  • Να Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση σας είναι συμμορφωμένη ή έχει ένα πρόγραμμα για να συμμορφωθεί.
  • Να εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα προστασίας δεδομένων.
  • Να συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της επιχείρησης (Λογιστήριο, Μηχανογράφηση, Διαφημιστικό τμήμα…) για να επιβλέπει ότι ακολουθούνται οι σωστές πρακτικές για θέματα προστασίας.
  • Να επιβλέπει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Μην αφήνετε την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή σας στην τύχη. Ορίστε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σήμερα κιόλας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων