εκπαίδευση προσωπικού

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018 και αποτέλεσε τη σημαντικότερη αλλαγή στους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής εδώ και 20 χρόνια.

Με κυρώσεις μη συμμόρφωσης έως 4% των συνολικών εσόδων, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις βασικές υποχρεώσεις, τον αντίκτυπο στα συστήματα / διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση.

Η εκπαίδευση προσωπικού είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Δημιουργούμε ομάδες εργασίας από τα μέλη της επιχείρησής σας και δίνουμε βασικές γνώσεις για τα παρακάτω:

  • Εισαγωγή στα άρθρα του κανονισμού
  • Βασικές απαιτήσεις
  • Πιθανή επίπτωση στα σημερινά συστήματα
  • Πιθανή επίπτωση στις τρέχουσες διαδικασίες
  • Επιπτώσεις στο άμεσο μάρκετινγκ
  • Νέες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης δεδομένων
  • Νέες υποχρεώσεις υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
  • Υποχρεώσεις γνωστοποίησης νέων παραβάσεων
  • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης συμμόρφωσης