Δεκέμβριος 2018

 1. Όροι Χρήσης
  Η πρόσβαση και η χρήση της www.stefanou.cc παρέχεται από την Stefanou Data Protection Company με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Λάβετε υπόψη ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, επομένως πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Η συνεχής χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θεωρείται αποδοχή των ενημερωμένων ή τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Χρήση της Ιστοσελίδας
  Αναγνωρίζετε ότι θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, για προσωπική ή εσωτερική χρήση της επιχείρησής σας.
 3. Πνευματική ιδιοκτησία
  Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδίου, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Stefanou Data Protection Company ή στους δικαιοπαρόχους της. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό πρέπει να διατηρηθούν.
  Εκτός από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που παρέχονται σε φόρμες επικοινωνίας), χορηγείτε στην Stefanou Data Protection Company μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, περιεχομένου που υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό.
  Αυτός ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί, αποσυντεθεί ή να αναστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή άδειά μας.
 4. Διαθεσιμότητα
  Παρόλο που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας θα παραμένει υψηλή και να διατηρηθεί η συνέχεια της Ιστοσελίδας, το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό περιβάλλον και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν αποτυχία παροχής ή καθυστέρησης στην παροχή μιας υπηρεσίας μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου, η οποία προκύπτει από τυχόν περιστατικά πέρα από τον εύλογο έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών (χωρίς περιορισμό), καταστροφή συστημάτων ή πρόσβαση στο δίκτυο, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα αποτυχία οποιουδήποτε τρίτου τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή παρόχου υπηρεσιών.
 5. Επιτρεπόμενη χρήση
  Σας παραχωρούμε άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου μας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  i. Να μην διανείμετε οποιοδήποτε μέρος ή τμήματα του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά περιεχομένου ιστότοπου, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότησή μας
  ii. Να μην τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας
  iii. Μην απενεργοποιήσετε ή παρέμβετε σε οποιεσδήποτε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου
  iv. Να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο
  v. Μη χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, δυσφημιστικός, παρενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλος ή άσεμνος τρόπος ή σε οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο
  Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων συνιστά παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας
 6. Παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας
  Εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης που είναι αποδεκτοί από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες που θεωρούμε κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, όπως:
  i. Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
  ii. Δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων που προκύπτουν από την παραβίαση.
  iii. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
  iv. Η μεταβίβαση των ανάλογων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπου νομίζουμε ότι είναι απαραίτητη.
  Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που έχουν ληφθεί σε περίπτωση παραβίασης των αποδεκτών όρων χρήσης αυτού του ιστότοπου. Οι απαντήσεις που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι περιορισμένες και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε λογική.
 7. Αποποίηση ευθυνών
  Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο δικτυακός τόπος παρέχεται σε βάση “όπως είναι”. Η
  Stefanou Data Protection Company δεν παρέχει εγγυήσεις, παραστάσεις ή επιχειρήσεις σχετικά με οποιοδήποτε από το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας. Όπου είναι απαραίτητο, τα νομικά σας δικαιώματα δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους. Συγκεκριμένα, η Stefanou Data Protection Company λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χρηστών από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή σφάλματα ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσης, ωστόσο η Stefanou Data Protection Company δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει κακόβουλα προγράμματα ή σφάλματα και άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και ελέγχων ιών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων προστασίας από ιούς και άλλους ελέγχους ασφαλείας) ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για την ακρίβεια και την ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.
  Η Stefanou Data Protection Company δεν ευθύνεται για ζημιές, απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες), δαπάνες, υποχρεώσεις, απώλεια κερδών ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους, ή υπεργολάβοι σε σχέση με, που περιέχονται ή διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας της.
 8. Σύνδεσμοι προς και από Άλλους Ιστότοπους
  Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας και δεν αντιπροσωπεύουν καμία έγκριση. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή ισχυρισμούς ως προς το περιεχόμενό τους ούτε η Stefanou Data Protection Company έχει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ευθύνη που προκύπτει από τυχόν ισχυρισμούς ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή τα δικαιώματα κάποιου προσώπου ή είναι άσεμνο, δυσφημιστικό ή σκανδαλώδες).
 9. Προσωπικά Δεδομένα
  Η Stefanou Data Protection Company θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) και τους πρόσθετους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου μας εδώ: www.stefanou.cc/πολιτική-απορρήτου.
 10. Νόμος και Δικαιοδοσία
  Η παρούσα συμφωνία και οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν θα διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν τη σύμβαση ή τη σύστασή της (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.
 11. Επικοινωνία
  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 27, 42132, Τρίκαλα