Σε καταγγελία πελάτη γυμναστηρίου που παραπονέθηκε ότι έλαβε διαφημιστικά σύντομα γραπτά μηνύματα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο κινητό του τηλέφωνο από το εν λόγω γυμναστήριο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ενεργώντας ως Εποπτική Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 11/2019 επέβαλε κυρώσεις στο γυμναστήριο, όπως απαγόρευση:

  • Να στέλνει διαφημιστικά μηνύματα στους πελάτες του οι οποίοι αποτέλεσαν παραλήπτες του από 24/5/2018 μηνύματος, με το οποίο ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους, μόνο εφόσον έχουν παράσχει τη συγκατατεθεί αυτή.
  • Να μεριμνήσει για την προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωση κατά το στάδιο της συλλογής των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της επεξεργασίας και παροχή δυνατότητας αντίταξης τόσο κατά το στάδιο αυτό όσο και σε κάθε μήνυμα, με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο.
  • Να μεριμνήσει ώστε να διακόπτει αμέσως την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε όσους εκφράσουν αντίρρηση και να λειτουργεί απρόσκοπτα τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω και της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στα υποκείμενα των δεδομένων να αντιταχθούν.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έστειλε στις 24/5/2018 το μήνυμα “Δώστε μας την άδεια να σας ενημερώνουμε για προσφορές με κλικ εδώ …….. και σας δίνουμε 1 μήνα δωρεάν συνδρομή.”.Ο καταγγέλλων ανέφερε στην καταγγελία του ότι δεν συγκατατέθηκε στην εν λόγω επεξεργασία διότι δεν επέλεξε τον παρεχόμενο σύνδεσμο.

πηγή: https://www.capital.gr

Κυρώσεις σε γυμναστήριο